วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3” ภายใต้ชื่อการจัดงานว่า “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ชวนคนสุรินทร์ ไม่สูบบุหรี่” ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ นำโดยนางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา และนางสมศรี พิริยาสัยสันติ (ข้าราชการบำนาญ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป รับรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงเป็นการสร้างกระแส เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ซึ่งปี 2561 กำหนดรณรงค์ว่า “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” เพื่อให้สังคมตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อ

     นางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กล่าวว่า คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรด้านการศึกษา แรงงาน ศิลปินดารา มูลนิธิ มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 837 องค์กร ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นพันธมิตรเครือข่าย ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการดำเนินนโยบายหลักและคณะอนุกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เครือข่ายระดับจังหวัด ปีแรกมี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครนายก อุบลราชธานี เชียงใหม่ และกระบี่ ปีที่ 2 มีเพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ยะลา ปัตตานี ลำปาง และสงขลา และปีที่ 3 เพิ่มอีก 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ นครพนม สระบุรี จันทบุรี ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร สุรินทร์ นครปฐม และเลย จังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มปีที่ 3

โดยคณะทำงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ร่วมทำงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่
2. ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ภายในจังหวัด
3. วางแผนดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดปลอดบุหรี่
4. เสนอรายงานการดำเนินการ ความคิดเห็น ต่อ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, เครือวัลย์ มุลมาตร  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *