ออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยกลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์