กลุ่มงานสุขศึกษา-คลินิกฟ้าใส ชั้น 7

อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์

68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร 044-511757 ต่อ 22791

EMAIL: hed_surin@hotmail.com