คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์

 

ลงทะเบียนให้คำปรึกษา คลินิกฟ้าใส เดือนพฤศจิกายน 2561

 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์

 

 

ขั้นตอนการรับบริการ คลินิกฟ้าใส-1

รายชื่อบุคลากรที่สูบบุหรี่ 2561

แบบคัดกรอง